Обучение

Да, човека също е слабо звено, това прави обучението особено важен фактор за подсигуряване на информационната сигурност. Възможностите за човешка грешка трябва да бъдат сведени до минимум ! 29% от от засечените Phishing атаки са към производството, 28% от засечените Ransomware са към бизнеса и услугите. Периодичното провеждане на обучения включително за ръководителите, спомага за чувствително намаляване на риска. Провеждаме модулно обучение - на място и/или онлайн в два модула: