DiL BG

Проектиране и изграждане на мрежи и системи за контрол на достъпа, отдалечен достъп, видеонаблюдение, пожароизвестяване, мълниезащита, управление на осветление и климатизация, средно напрежение, разпределителни табла и др.
Автоматизация на производствени процеси, поддръжка и ремонт.

Защита на локална или вътрешнофирмена компютърна мрежа - NGFW / UTM
Защита на локална или вътрешнофирмена компютърна мрежа - NGFW / UTM
Решения за съхранение, споделяне и архивиране на данни, осигуряване на непрекъснат достъп до данни
Решения за съхранение, споделяне и архивиране на данни
Софтуер по поръчка
Разработка на програмни продукти - софтуер по поръчка