Услуги / Защита на компютърна мрежа - UTM и NGFW

Защита на компютърна мрежа - UTM / NGFW

"Как да защитим компютърната мрежа ?" - било то домашна или фирмена. Този въпрос в последните няколко години се дискутира усилено, в същото време опасността от загуба на данни включително и лични е силно подценявана. Големите фирми наемат външни специалисти или назначават квалифицирани служители, които да изградят стратегия, да поддържат и повишават сигурността на мрежата, данните, провеждат регулярно обучения и т.н.

Често, малкият и среден бизнес, поради ограничен бюджет и липса на информация не обръща достатъчно внимание на сигурността на компютърната мрежа, подсигуряването на данните и на обучението на служителите. Възникнал инцидент води до значителни допълнителни разходи, понякога и до невъзможност за възстановяване на данните. 77% от всички засечени атаки са насочени към четири сектора - бизнеса (28%), държавни структури (19%), здравеопазване (15%) и търговия на дребно (15%) - малкият и среден бизнес е основна цел на кибер престъпниците, които много добре знаят, че той в много случаи не е достатъчно защитен.
Опасността не се свежда само до "може ли някой да влезе" във вътрешната мрежа. Опасност може да бъде недобросъвестен или неинформиран служител, който да нанесе значителни щети, въпреки всички предприети мерки да се защити мрежата от външни атаки. Едно от най-важните неща е обучението на персонала работещ с компютърна техника на тема "основи на компютърната сигурност"

UTM - Unified Тhreat Мanagement и NGFW - Next-Generation Firewall решенията предлагат комплексна защита, в много случаи са приложими и ценово изгодни и за малък и среден бизнес, производствени фирми, офиси, "умен дом", като предлагат ниво на сигурност значително по-високо от това на обикновените рутери с вградени защитни стени.

Ние можем да преценим дали UTM / NGFW решение е добър избор за защита на Вашата мрежа, да направим оптимален избор на модел и производител, както и първоначална конфигурация. Aнализираме и разработваме цялостна стратегия за поддърка и подобряване на фирмената мрежова и информационна сигурност, както и нужното последващо периодично обследване.