Услуги / Съхранение, споделяне и архивиране на данни

Решения за съхранение, споделяне и архивиране на данни, проектиране и осигуряване на отказоустойчивост

Основните проблеми пред надеждното съхранение на данни са три - хардуерен проблем, зловреден софтуер като криптовирус и недоброжелателен служител. По данни на BACKBLAZE 20% от твърдите дискове дефектират до четвъртата година а атаките на криптовируси бележат постоянен ръст. Подсигурена ли е вашата информация в случай на инцидент?

Ние можем да изберем за вас оптималното решение за съхранение, споделяне, синхронизиране в реално време и архивиране на данни, както и да проектираме и да изградим отказоустойчива мрежова инфраструктура. Това може да осигури надеждна работа с минимално прекъсване а при необходимост и 24/7 непрекъснат достъп до информация или услуги.

*