Услуги / Разработка на софтуер по поръчка

Разработка на програмни продукти - софтуер по поръчка

Софтуерът по поръчка намира приложение, когато има нужда от сигурно, специфично решение за: обработка, съхранение и анализ на данни, проследяване на данни в реално време от работни и автоматизирани процеси , планиране, споделяне между отделни потребители и др., като се цели максимално удобно и ефективно решение.
Разрабтваме мултиплатформен софуер на AIR (Windows, Mac OS) или Java (Windows, Mac OS, Linux) за настолни и преносими компютри, за мобилни устройства - смартфони и таблети с Android и/или iOS, и онлайн софтуер за работа през браузър.