Обучение / Препоръки за безопасна работа

Препоръки за безопасна работа

*Под сложна парола се разбира комбинация от букви, главни букви, цифри, специален символ "когато се поддържа" и дължина 8-63 символа (препоръчваме 16+) .