Обучение / Какво е UTM / NGFW

Какво е UTM / NGFW

UTM - Unified Тhreat Мanagement и NGFW - Next-Generation Firewall са системи - хардуерни или софтуерни, осигуряващи комплексна мрежова защита. Предлагат се като хардуерно устройство или софтуер т.е. UTM / NGFW може да бъде инсталиран както на компютър, така и като гост на виртуална машина. Те са следващото ниво на познатата традиционна защитна стена, разполагат се на входа/изхода на локалната мрежа.
Вградените модули покриват 2-8 слой на OSI Модел-а, анализират мрежовият трафик и предприемат на нужните действия при засечени нередности. Има възможност UTM / NGFW да получава данни от работните станции с инсталиран endpoint. Това дава възможност да се идентифицират заразени системи и автоматично да се блокира достъпа до споделените мрежови ресурси. Основните предимства - ниска цена за поддръжка, ниска консумация на енергия, компактни размери. Недостатъците - по-ниската пропускателна способност на малките модели хардуерни устройства (100 - 150 Mbps).
UTM / NGFW е подходящо решение, както за бизнес потребители, така и за защита на "умният дом". Основните вградени компоненти за анализ, защита, предоставящи допълнителен контрол и функционалност са:

Ние можем да преценим дали UTM / NGFW решение е правилният избор за защита на вашата мрежа, да направим оптимален избор на модел и производител, да направим първоначална конфигурация, да осигурим поддръжка.